با کلیک بر روی دکمه Fill منویی مطابق شکل زیر باز می شود که به معرفی قسمت های مختلف آن می پردازیم:

 

Info:

 

New:

 

Open:

 

Save as:

 

موضوعات: آموزش گام به گام  لینک ثابت