نمای پنجره  Word 2016

 

معرفی اجمالی  قسمت های پنجره اصلی word

 

1- control buttons ( دکمه های کنترلی)

 

 کارکرد:

 

2- Title bar ( نوار عنوان)  

 

کارکرد : نام فایل حاضر

3- Quick Access Toolbar ( نوار ابزار دسترسی آسان) 

کارکرد: شامل دستورات پرکاربرد است مانند: ذخیره، برگشتن به قبل و …

نکته: در صورت نیاز دکمه های دیگر را می توان به این نوار ابزار اضافه نمود.

4- Ribbon ( ریبون)

کارکرد: شامل چند گروه از ابزارهای مختلف است که به هر گروه Tab می گویند.

5- Rulers ( خط کش­ها)

 

کارکرد: دو خط کش افقی و عمودی که برای تنظیم اندازه ها- تورفتگی متن- حاشیه ها و … استفاده می شوند.

6- Scroll Bars  ( نوار های پیماشی)

کارکرد: زمانی که متن سند بزرگتر از اندازه پنجره باشد با نوار پیمایشی عمودی: حرکت بین صفحات و افقی: حرکت در عرض صفحات

7- Document Windw ( پنجره سند)

                

8- Status Bar ( نوار وضعیت)   

کارکرد: نمایش اطلاعاتی در مورد سند مانند: تعداد صفحات و کلمات، زبانف شماره صفحه و …

 9- View Shortcuts ( انتخاب نوع نمایش)

 

کارکرد: انتخاب نوع نمایش شیوه های مختلف نمایش سند

10- Zoom ( ابزار بزرگنمایی)

کارکرد: برای بزرگتر کردن و کوچکتر کردن نمایش سند.

توضیحات تفصیلی موارد فوق انشاء الله در جلسات آینده بیان می­گردد.

موضوعات: آموزش گام به گام  لینک ثابت